ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 1
03May

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 1

แฟ้มรูปภาพ / ภาพกิจกรรมในอดีต

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 1 ประมวลภาพบางส่วน ช่วงก่อสร้างลานวัด ภาพชุดนี้ประมวลมาจากเว็บไซต์เก่า
Read more