ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2
03May

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2

แฟ้มรูปภาพ / ภาพกิจกรรมในอดีต

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพบางส่วน ช่วงเริ่มต้นก่อสร้างวัด ภาพชุดนี้ประมวลมาจากเว็บไซต์เก่า
Read more