ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
เพื่อสมทบทุน สร้างอุโบสถ วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561/2018

***********************************
การทำบุญทอดกฐิน เป็นบุญที่มีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นกาลทาน เป็นบุญที่จำกัดด้วยระยะเวลา ซึ่งในปีหนึ่งสามารถทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว เริ่มตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 รวมระยะเวลา 1 เดือน จุดประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถ วัดพุทธนิมิต ดังนั้น คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธนิมิต ได้มองเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงามนี้ และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบไป จึงร่วมใจกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น ตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 • เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
 • เวลา 19.00 น. ร่วมสนุกสนานกับวงดนตรีชื่อดังพร้อม อาหารคาวหวานการกุศลมากมาย

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

 • เวลา 10.00 น. สาธุชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
 • เวลา 12.00 น. สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงฟ้อนรำของลูกหลานเยาวชน ต้นกล้าวัดพุทธนิมิต
 • เวลา 01.00 น. แห่องค์กฐินสามัคคีรอบลานบุญ-ลานธรรม และทำพิธีทอดกฐินตามลำดับ

ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์มหาหนูชิด ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต)
พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ | พระมหายุทธศักดิ์ ธมฺมจารี | พระอาจารย์อาธร เกนโต

ประธานอุปถัมภ์

คุณหมอประทีป-คุณนายนีแลม อะโรร่า พร้อมครอบครัว

ประธานกฐินสมทบ

Maj. Harry & Mrs. Sariena Riemer | คุณแม่ถนอม & คุณพ่อชาลี Rodgers
คุณแม่ปรางค์ Hampton | คุณแม่บัวลอย Schloemer
Mr. Philip & คุณหนูพิน Gates | คุณทิชากรณ์ & Mr. Andrew Alpaugh
คณะลูกหลานคุณแม่สุดตา อุพพะศักดิ์ดา | ร้านอาหาร Lanna Thai Restaurant
คุณแม่วรรณา Kelley & คุณเต้าทอง Meinert | Mr.Frank & คุณนกเทศ Guy

คณะสงฆ์/คณะกรรมการ วัดพุทธนิมิต ทุกรูป/ทุกท่าน เจ้าภาพ


WAT BUDDHANIMIT OF COLORADO SPRINGS
Invites you to the annual KATHINA CEREMONY 2018
Saturday & Sunday: November 10-11, 2018


****************************

The Kathina Ceremony is also known as the Robe Offering Ceremony. This is considered the largest Buddhist ceremony during the year, and it is believed to yield the most merit to those who participate. The Kathina Ceremony can take place only within the first month after the 3 months Rains Retreat (a time when the monks are not allowed to travel). It is tradition for the lay people to offer monks new robes during the Kathina Ceremony, as well as items/donations for the temple.
Wat Buddhanimit would like to invite you to join us in this most auspicious event. It is a chance to build good merit, as well as participate in Buddhism’s most revered religious holidays. For more information about the ceremony, or if you would like to make a donation please contact the temple at 719- 327- 0035. 

Schedule

Saturday: November 10, 2018

 • 6:00 PM. Opening Ceremony
 • 7:00 PM. Live music

Sunday: November 11, 2018

 • 10:00 AM. Giving alms to the monks in their begging bowls
 • 11.00 AM. Serving lunch to the monks
 • 12:00 PM. Buffet Style lunch for the lay people
 • 12:30 PM. Special Thai Dance
 • 01:00 PM. KATHINA CEREMONY Special Sermon
 • 02.00 PM. Blessing from monks, Appreciative Souvenirs, Conclusion of The Ceremony Adjourn.