งานศพพ่อนุกูล

คุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล เข้าโรงพยาบาล วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เสียชีวิต ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาบ่ายโมงกว่าๆ คุณวันเพ็ญ ภรรยา และลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย ได้นำรูปมาบำเพ็ญกูศล สวดอภิธรรม ที่วัดเป็นเวลา ๓ วัน คือ คืนวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ งานนี้ทางวัดได้มอบปัจจัย ช่วยเหลือเจ้าภาพ จำนวน ๒๐๐ เหรียญ...
ประมวลภาพที่เกี่ยวกับงานศพพ่อนุกูลทั้งหมด
ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล ประมวลภาพงานศพคุณพ่อนุกูล บุญประเสริฐไพศาล

ธรรมดา..สังขาร..ไม่นานสิ้น
กลายเป็นดิน...แดนเก่า...เป็นเถ้าผง...
ผลบาปบุญ..หนุนค้ำ....ยังดำรง
ใครปลดปลง...ลงได้...สบายจริง

เพียงขันธ์ห้า..มาบรรจบ..ครบองค์ขันธ์
เราเรียกกัน...ว่าร่างกาย....ทั้งชายหญิง..
เพียรพิจขันธ์..พลันสุข...สนุกจริง
อย่าทอดทิ้ง...พิจขันธ์...ก่อนวันตาย

หากจะตาย..ตายได้..เพียงกายดับ..
จิตประทับ...ดีเจือ....ดีเหลือหลาย ..
ธรรมชาติ...วาดสร้าง...เหล่าร่างกาย
เป็นหญิงชาย....ชั่วคราว...ก็กล่าวลา

เราเกิดตาย...หลายชาติ....มิอาจนับ
เป็นลำดับ..ดุจคลื่น...อย่าตื่นหนา
รู้ไตรลักษณ์...แห่งกาย...ก็คลายตา
มองเห็นว่าไม่เที่ยงแม้เพียงครา...ฯ

สมัย พลนารายน์ 03/19/16