ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพบางส่วน ช่วงเริ่มต้นก่อสร้างวัด ภาพชุดนี้ประมวลมาจากเว็บไซต์เก่า เอามาเก็บไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และเก็บเข้าแฟ้มในเว็บใหม่แห่งนี้ ให้ทุกคนได้ดูกัน

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2 ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 2