ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 1

ประมวลภาพเก่า ชุดที่ 1 ประมวลภาพบางส่วน ช่วงก่อสร้างลานวัด ภาพชุดนี้ประมวลมาจากเว็บไซต์เก่า เอามาเก็บไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และเก็บเข้าแฟ้มในเว็บใหม่แห่งนี้ ให้ทุกคนได้ดูกัน